KDV "In de Wolken"
Fairoaksbaan 91
3045 AS Rotterdam

010 - 462 76 08
info@kdv-indewolken.nl

"in de Wolken" nieuwtjes

Afsluiting van het jaar 2017!

31-12-2017

We hebben als kinderdagverblijf een mooi, druk jaar afgesloten en gaan met  enthousiasme 2018 tegemoet!

We zijn met de peuterspeelzaal geharmoniseerd. Een aantal leidsters is begonnen met de cursus “Uk en Puk”. Zo kunnen we veel kinderen laten kennismaken met deze methode. Belangrijk voor onze organisatie en ons team is wel om onze eigenheid in deze methode te behouden. Zoals men van ons gewend is zullen er met frisse educatieve ideeën, leuke leerzame activiteiten gedaan worden met de kinderen.

Behalve een druk bezocht tuinfeest in het voorjaar, een sfeervol ouderwets Sinterklaasfeest,  kunnen we ook terugkijken op een goed bezochte “Kerstborrel” voor ouders en kinderen. Met elkaar konden we het jaar afsluiten op informele wijze met “een lopend en kruipend” buffet en een drankje. Ook konden we genieten van gezellige kerstmuziek verzorgd door de zanger Dennis v.d. Polder die traditioneel komt zingen bij onze Kerstborrel. Wat ons ook nu weer opviel was hoe blij we kunnen zijn met een team mensen wat al zo lang bij ons werkt. Voor ouders en kinderen heel fijn om altijd vaste gezichten te zien, maar voor onze organisatie ook zeer waardevol.

In het nieuwe jaar gaat de nieuwe wet IKK van kracht. De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de implementatie van alle regels; hier gaat de komende tijd nog verder aan gewerkt worden.

We kijken uit naar Het Nationaal Voorleesontbijt dat van start gaat op Woensdag 24 januari 2018! De kinderen worden dan voorgelezen door iemand die het stimuleren van de Nederlandse taal een warm hart toe draagt. Wij zullen die periode nog extra aandacht besteden aan het lezen en voorlezen bij het jonge kind!

In februari gaan alle leidsters met EHBO en Kinder-EHBO diploma weer de herhalingscursus doen. Nieuw personeel gaat bij het Oranje Kruis de cursus opstarten. Zo is het hele team weer gecertificeerd.

Verder wensen wij u een heel goed en vooral gezond 2018!