KDV "In de Wolken"
Fairoaksbaan 91
3045 AS Rotterdam

010 - 462 76 08
info@kdv-indewolken.nl

Tarieven NSO de Stern

Het tarief voor de naschoolse opvang de Stern is € 7,89 per uur (jaar 2019) inclusief vakantie opvang en € 8,36 exclusief vakantie opvang. Het totaal aantal uren wat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de begintijd van de opvang. Tijdens de vakantie schoolweken is de opvang 10,5 uur per opvangdag.
Op aanvraag wordt het voor u geldende tarief per jaar/maand berekend.