KDV "In de Wolken"
Fairoaksbaan 91
3045 AS Rotterdam

010 - 462 76 08
info@kdv-indewolken.nl

PSZ De Regenboog

De PSZ-opvang komt ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (KOT). Alle ouders die aan de eisen voldoen krijgen een inkomensafhankelijke vergoeding uitbetaald van de Belastingdienst. Alle ouders die daar geen recht op hebben krijgen subsidie van de gemeente via het kinderdagverblijf. Ouders die in de schuldsanering zitten krijgen gratis opvang via subsidie van de gemeente. In principe geldt dat alle kinderen vanaf 2 jaar het recht hebben op 2 ochtenden van 3,2 uren opvang per week. Vanaf 3 jaar is dit 3 ochtenden per week. De minimale afname is altijd 2 ochtenden opvang per week. In onderstaande tabel staat vermeld wat de eigen bijdrage per uur is per inkomensklasse.

Eigen bijdrage kinderopvang jaar 2023 PSZ In de Wolken

Download hier het overzicht in de PDF formaat.

Er zijn 40 opvangweken per schooljaar (afhankelijk van de planning van de zomervakanties kan dit aantal afwijken). Het uurtarief is € 9,12 bruto voor KOT-gerechtigde ouders. De kosten voor 2 ochtenden opvang per week is op jaarbasis € 2.334,72. Voor 3 ochtenden is het € 3.502,08. Voor alle ouders die KOT-gerechtigd zijn worden er 12 termijnen per jaar in rekening gebracht. Voor 2 ochtenden is dat € 194,56 en voor 3 ochtenden         € 291,84.  Deze worden elke 1e van de maand geïncasseerd. Via de Belastingdienst krijgen zij de KOT uitbetaald.

Voor de subsidiegerechtigden zijn het 10 termijnen die gelijk zijn aan een tiende deel van het totaal aantal uren opvang per schooljaar x het uurtarief van de eigen bijdrage. Bij een uurtarief van € 0,36 en 2 ochtenden opvang is het bedrag van de eigen bijdrage slechts € 9,22 per termijn. De 1e termijn wordt 25 augustus geïncasseerd en de laatste op 25 mei. Bij tussentijdse plaatsing van uw kind worden de bedragen naar rato berekend.

De afgesproken opvangdelen, tarieven en termijnen worden vastgelegd in een overeenkomst en de verschuldigde termijnen worden geïncasseerd van de rekening van de ouder.