KDV "In de Wolken"
Fairoaksbaan 91
3045 AS Rotterdam

010 - 462 76 08
info@kdv-indewolken.nl

PSZ De Regenboog

De PSZ-opvang komt ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Alle ouders die aan de eisen voldoen krijgen een inkomensafhankelijke vergoeding uitbetaald van de Belastingdienst. Alle ouders die daar geen recht op hebben krijgen subsidie van de gemeente via het kinderdagverblijf. In principe geldt dat alle kinderen vanaf 2 jaar het recht hebben op 2 ochtenden van 3 uren opvang per week. In onderstaande tabel staat vermeld wat de eigen bijdrage per uur is per inkomensklasse.

Eigen bijdrage kinderopvang jaar 2019 PSZ In de Wolken

Download hier het overzicht in de PDF formaat.

Er zijn 40 opvangweken per jaar (afhankelijk van de planning van de zomervakanties kan dit aantal afwijken). Het uurtarief is € 8,02 bruto. De kosten voor 2 ochtenden opvang per week is op jaarbasis € 1.924,80. Voor alle ouders die KOT-gerechtigd zijn worden er 12 termijnen in rekening gebracht ad. € 160,40 die elke 1e van de maand wordt geïncasseerd. Via de Belastingdienst krijgen zij de KOT uitbetaald.

Voor de subsidiegerechtigden zijn het 10 termijnen die gelijk zijn aan 12 x het uurtarief van de eigen bijdrage.  De 1e termijn wordt 25 augustus geïncasseerd en de laatste op 25 mei. Tussentijdse plaatsing van uw kind wordt naar rato berekend.

De afgesproken opvangdagdelen, tarieven en termijnen worden vastgelegd in een overeenkomst waarbij de verschuldigde termijnen worden geïncasseerd van de rekening van de ouder. De minimale afname is 2 ochtenden opvang per week.