KDV "In de Wolken"
Fairoaksbaan 91
3045 AS Rotterdam

010 - 462 76 08
info@kdv-indewolken.nl

Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang ingevoerd. De nieuwe wet richt zich vooral op de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Er zijn landelijke uniforme kwaliteitsregels ingesteld. De ouders sluiten sinds de invoering van deze wet zelf een overeenkomst met het kinderdagverblijf.

Via de site rotterdam.nl/kinderopvang en ggd.rotterdam.nl (keuze “Toezicht kinderopvang”) vindt u meer informatie met betrekking tot de (Wet) kinderopvang.

Tevens vindt u op de website landelijkregisterkinderopvang.nl, van het Ministerie van OCW, het register waarin al onze soorten opvang per locatie zijn opgenomen. Deze vindt u d.m.v. een LRKP-nummer bekijk onze LRKP-nummers”.