KDV "In de Wolken"
Fairoaksbaan 91
3045 AS Rotterdam

010 - 462 76 08
info@kdv-indewolken.nl

Tarieven

In het linker keuzemenu vindt u alle tarieven die wij hanteren per locatie en opvangsoort. Voor alle opvangsoorten wordt er onder bepaalde voorwaarden kinderopvangtoeslag (KOT) verstrekt door de Belastingdienst.

Voor de opvang op de peuterspeelzaal op de locatie De Regenboog wordt aan ouders die geen recht hebben op de KOT, subsidie verleend door de gemeente Rotterdam via het kinderdagverblijf.

Tegemoetkoming Kinderopvang

Het Rijk geeft onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de kinderopvangkosten. De hoogte van deze kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. 

Op de website www.toeslagen.nl kunt u ook een proefberekening maken zodat u zelf na kunt gaan welke toeslag u van de Belastingdienst ontvangt. Voor de kinderopvangtoeslag 2023 worden maximum uurtarieven gehanteerd door de Belastingdienst, voor de dagopvang is het tarief € 9,12 en voor de naschoolse opvang bedraagt deze         € 7,85. Alle opvangkosten daarboven komen niet voor vergoeding in aanmerking. U kunt de tegemoetkoming aanvragen op de website toeslagen.nl via “Mijn toeslagen”. Op deze website vindt u alle informatie over de tegemoetkoming kinderopvang. Voor meer informatie kunt u ook bellen met de Belastingdienst op nummer 0800 0543.

Voor een tijdige betaling van de toeslag adviseren wij u de aanvraag z.s.m. te doen. Let op: u kunt de toeslag alleen nog met terugwerkende kracht aanvragen tot 3 maanden vóór het moment van de aanvraag. Vraagt u bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag aan op 15 januari 2023? Dan heeft u nog recht op kinderopvangtoeslag voor de maanden oktober, november, december 2022 en januari 2023. Dus vanaf 1 oktober 2022. Doe de aanvraag dus op tijd!

Verder is het ook mogelijk dat u tot één van de doelgroepen behoort die via de gemeente in aanmerking komen voor een compensatie van de eigen bijdrage. Op de website https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bijzondere-bijstand/ kunt u een aanvraagformulier downloaden.