KDV "In de Wolken"
Fairoaksbaan 91
3045 AS Rotterdam

010 - 462 76 08
info@kdv-indewolken.nl

Kinderdagverblijf "In de Wolken"

Historie

Kinderdagverblijf "in de Wolken" is ontstaan uit particulier initiatief. Initiatiefneemster Karin kok besloot, na jarenlang te hebben gewerkt binnen de kinderopvang, om zelfstandig naar eigen inzicht en opgebouwde ervaring een kinderdagverblijf op te starten voor de dagopvang. De behuizing werd gevonden op het terrein van Rotterdam Airport. Het initiatief werd ondersteund door de directie van Rotterdam Airport en op 1 september 1997 is het kinderdagverblijf ”In de Wolken” geopend.

In december 2000 vindt er een uitbreiding plaats in de vorm van een Portocabin. Echter gezien de ouderdom van het gebouw is er gezocht naar een nieuw onderdak. In juli 2002 is er een nieuwe behuizing gevonden op de Linatebaan 1 en eind juni 2004, twee jaar later, wordt er alweer verhuisd naar de Fairoaksbaan 60. Beide locaties op het terrein van het vliegveld Rotterdam Airport.

De opvang op de Fairoaksbaan 60 is op 1 januari 2005 uitgebreid met een kleinschalige opvanggroep naschoolse opvang.

Op 21 augustus 2006 is een 2e locatie voor de naschoolse opvang geopend op de Burg. Bosstraat 46 in Rotterdam-Overschie. In de basisschool De Regenboog werd een oude gymruimte omgetoverd tot een NSO-ruimte.

In augustus 2010 verhuisde de naschoolse opvang “De Regenboog” mee naar het nieuwe schoolgebouw van de basisschool De Regenboog op de Delftweg 46 te Rotterdam-Overschie.

De 3e NSO-locatie is geopend op 1 april 2012 in de basisschool Het Podium op de Burg. Koningssingel 39 in Rotterdam-Overschie.

Op 14 mei 2012 is op de bestaande locatie “De Regenboog”, op de Delftweg 46, de peuterspeelzaal geopend.  

Op 5 november 2012 is het kinderdagverblijf op de Fairoaksbaan 60 eindelijk verhuisd naar haar definitieve huisvesting op de Fairoaksbaan 91. Dit mooie gebouw ligt tussen het Park 16Hoven en het vliegveld. Het prachtige uitzicht op het park geeft de locatie van het gebouw een landelijk karakter. Vanuit alle groepen dagopvang kijken de kinderen uit op het water en het park. Ieder seizoen zal voor de kinderen en leidsters genieten zijn.

Doelstelling

Kinderdagverblijf “in de Wolken” biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en in goed geoutilleerde ruimten, in een sfeer waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen. Daarbij worden hoge kwaliteitsnormen gehanteerd. De opvang vindt plaats onder deskundige leiding, die op een pedagogisch  verantwoorde  wijze de ontwikkeling van het kind begeleidt  en bevordert. Essentieel in deze is de thuissituatie zoveel als mogelijk na te bootsen en aan  te vullen.

Filosofie en werkwijze

Er wordt gewerkt volgens “de Wet kinderopvang” waarbij de leiding hoge eisen stelt aan het leveren van goede kwaliteit ten aanzien van kinderopvang. Naast het opbouwen van een warme relatie met het kind zal tevens gewerkt worden aan een goede band met de ouders c.q. verzorgers.

Voor de dagopvang en peuterspeelzaal is een speciale plek waar u, bij het brengen van uw kind, even een kopje koffie of thee kunt drinken zodat het afscheid nemen van het kind minder abrupt verloopt. Ook is er dan gelegenheid om even met de leidsters of andere ouders te praten. Bij het ophalen van uw kind staat er ook een kopje thee klaar zodat u in alle rust kunt bespreken wat uw kind die dag gedaan heeft.

Wij hopen een huiselijke sfeer te creëren waar binnen kinderen, ouders en leidsters zich prettig kunnen voelen. U kunt dan met een gerust hart uw kind overdragen aan onze leidsters.