KDV "In de Wolken"
Fairoaksbaan 91
3045 AS Rotterdam

010 - 462 76 08
info@kdv-indewolken.nl

"in de Wolken" nieuwtjes

Laatste nieuws De Stern

25-03-2019

Op Kindcentrum De Stern was het de bedoeling van Kinderdagverblijf In de Wolken om samen met de stichting Kind en Onderwijs Rotterdam aan de ontwikkeling van kinderen te werken. Hierbij is altijd het uitgangspunt geweest om de kinderopvang inpandig te verzorgen. 

Nu de plannen gemaakt worden voor de tweede fase (deze fase is door de gemeente tussengevoegd tijdens de loop van het project De Stern en heeft ook een tijdelijke duur) blijkt dat bij te weinig ruimte voor de leerlingen, de eigen ruimte voor de naschoolse opvang niet gewaarborgd is. Voor Kinderdagverblijf In de Wolken is dit echter een belangrijk beleidspunt.

In het huurcontract staat ook een clausule over de mogelijkheid tot uitzetting van Kinderdagverblijf In de Wolken indien er een gebrek aan ruimte is voor de leerlingen. Deze kan er door Kind en Onderwijs Rotterdam, vanwege het gemeentelijke beleid, helaas niet uit worden verwijderd. Dit risico kan en wil Kinderdagverblijf In de Wolken niet nemen.

Daarom hebben wij ervoor gekozen om de samenwerking op De Stern niet voort te zetten. Kind en Onderwijs Rotterdam zal nu op zoek gaan naar een andere partner.

Kinderdagverblijf In de Wolken verzorgt nu de naschoolse opvang voor de kinderen van De Stern (in ieder geval tot de zomervakantie) op de locatie Het Podium (Burg. Koningssingel 39). 

Heeft u vragen n.a.v. dit bericht dan kunt u hiervoor terecht bij Karin Kok.